Главна дирекция охрана

Игри

Информация за страница Главна дирекция охрана

   Главна дирекция охрана е една от най-известните организации в страната, която разполага с кредити от типа бюджетни. Това е юридическо лице към министъра на правосъдието, като нейните функции са много и най-разнообразни на брой. Например именно нейните кадри и служители се използват за охрана при различните случаи, когато от подобно нещо в действителност има нужда. Охраната на органите на съдебната власт са все хора, които поради една или друга причина имат нужда от протекция.Тяхната дейност е пряко свързана с хора от престъпния контингент, които често пъти са сериозна заплаха за техния живот. Затова с цел въпросните хора да не бъдат засегнати, на тях се назначава охрана от тази инспекция. Освен с това обаче, тя е популярна още и с извършването на куп други задължения и отговорности, които говорят красноречиво за нейния огромен авторитет. Някои от тях са познати на широката общественост, докато други са по-тесни и специализирани.

   Въдворяването на ред, дисциплина и последователност в съдебната зала е още едно от преките и най-важни задължения на Главна дирекция охрана. Това с вече споменатата протекция на органите от структурите на съдебната власт са вероятно две от отговорностите, които обрисуват в пълна степен дейността на тази организация. Има много работещи в сферата на съдебната власт хора, които заемат високи и престижни постове. Точно те са тези, които се нуждаят от охрана. В това число например влизат съдии, адвокати и прокурори, като последните са назначени да издадат присъда по делата. Една от интересните функции на тази организация е свързана с оказването на съдействие на органите на реда, известни просто като полиция. От такова има нужда при призоваване на свидетели по дадено дело и ако последните не се появят по нормалния и законен начин. Стигайки се до отказ от страна на свидетеля и до опитите му да се изплъзне, се налага провеждането на съвместна акция между полицията и охранителната главна дирекция. Но ако много хора си мислят, че службата се занимава само с това, то те грешат. Всъщност функциите на дирекцията са практически неизброими, но все пак сред тях изпъкват и такива с по-голям авторитет.

    Обикновено в процеса на наказателното право се стига до случаи, когато в съдебната зала трябва да се явят свидетели по някое дело. Именно тогава много от призованите отказват да изпълнят задълженията си пред закона, като се опитват да го заобиколят по най-различни начини. Тогава е време да се намесят служителите на Главна дирекция охрана, които заедно с полицията довеждат нещата до успешен край. Едва ли в страната и по света има някой, който да не е виждал по телевизията или прочел по вестниците за поне един такъв случай, при който се е провела съвместна акция между двете организации. Главната дирекция е важен орган не само за министъра на правосъдието, но и за всяка правосъдна система изобщо. За пръв път в страната през 2002-ра година официално се постановяват функциите на организацията, като през годините те търпят известни промени. Сега са в своя окончателен вид и могат да се видят на страниците на сайта на организацията.

eXTReMe Tracker